PTA組織の紹介

組織名 人数
本部役員 会長1名 副会長 名 会計 名 会計監査 名 計 名
学年委員 各クラス2名
選考委員 (学年委員とPTA本部役員、副校長)
広報委員 1学年より
校外委員 各クラス2名
本部役員
総会・懇親会の開催、役員会・実行委員会の開催、中P連行事協力、地域行事協力、青健夜間パトロール、運動会の手伝い、餅つき大会の手伝い
学年委員
学年合同委員会の開催、運動会の手伝い、餅つき大会の手伝い、給食試食会(1年)、家庭教育学級の開催(2年)、卒業対策(3年)など
選考委員
次年度の役員選考、情報収集など
広報委員
広報誌「つながり」の発行、運動会の手伝い、餅つき大会の手伝いなど
校外委員
夏休みの夜間パトロール、土曜授業プラン受付、運動会の手伝い、餅つき大会の手伝いなど